Главная  /  Информация  /  Аналитика  /  Благоустрій території, що прилягає до будівлі підприємства

Благоустрій території, що прилягає до будівлі підприємства

Організаційні й облікові аспекти питань благоустрою території

Кожне підприємство прагне благоустроїти прилеглу до власної будівлі територію, надаючи їй більш привабливий зовнішній вигляд.

Під благоустроєм території розуміють її впорядкування – устрій тротуарів, під'їзних шляхів, клумб, газонів, зовнішнього освітлення, огородження території, посадку дерев, кущів тощо.

З позиції будівельних нормативів благоустрій належить до одного з видів будівництва (додаток до листа Держбуду України щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів від 30.04.2003 р. № 7/7-405) і обов'язково включається окремим розділом до проекту і кошторису будівництва основної будівлі (пп. 2.4.6 п. 2.4, пп. 2.8.4 п. 2.8 та додаток Б до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 (за текстом – Правила № 174). Тобто по закінченні будівництва (у нашому випадку – будівлі підприємства) прилегла упоряджена територія підлягає прийманню відповідною комісією в експлуатацію разом з будівлею.

Однак згодом можуть проводитися перепланування прилеглої території, її реконструкція, капітальний ремонт. Як зазначено в листі № 7/7-401, роботи з благоустрою території належать до капітального або поточного ремонту будівлі. Отже, роботи з благоустрою території є будівельними роботами, а відповідно до ст. 29 Закону України Про планування й забудову територій від 20.04.2000 р. № 1699-III. (зі змінами та доповненнями) на проведення таких робіт потрібно одержувати дозвіл. Дозвіл на виконання будівельних робіт – це документ, що засвідчує право забудовника й підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж і споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт.

Зазначений дозвіл надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які ведуть реєстр наданих дозволів. Регламентується видача дозволу Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим наказом Держбуду України від 05.12.2000 р. № 273 (за текстом – Положення № 273). Однак згідно з п. 4 цього Положення не потрібно одержувати дозвіл на такі види будівельних робіт із благоустрою:

відновлення просілого або влаштування нового мостіння навкруги будівлі з метою охорони грунту під фундаментами від розмивання або перезволоження;

відновлення або улаштування нових тротуарів;

відновлення або улаштування нових прибудинкових проїзних доріг;

улаштування дитячих майданчиків, площадок для відпочинку людей, озеленення прибудинкової території; будівництво спортивних площадок у дворах, а також у межах мікрорайонів;

улаштування декоративної огорожі висотою до 1 м навколо площадок літніх кафе (літні майданчики для торгівлі й обслуговування населення без навісів);

зведення тимчасових будівель і споруд, що не потребує виконання робіт з улаштування фундаментів.

У цьому переліку немає робіт з улаштування зовнішнього освітлення, тобто для їх проведення потрібно одержувати відповідний дозвіл.

Якщо в процесі благоустрою території проводитимуться роботи з видалення зелених насаджень (дерев, кущів, газонів і квітників), згідно з Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 (за текстом – Порядок № 1045) необхідно одержати ордер на видалення зелених насаджень, що видається за рішенням виконавчого органу місцевої ради.

Оскільки до об'єктів благоустрою належать також зелені насадження, підприємствам слід дотримуватися вимог нормативних документів, які регламентують особливості поводження з ними, а саме: Методичних рекомендацій з обліку зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мінбуду України від 22.11.2006 р. № 386 (за текстом – Методичні рекомендації № 386), Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мінбуду України від 10.04.2006 р. № 105 (за текстом – Правила № 105), Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Держбуду України від 24.12.2001 р. № 226 (за текстом – Інструкція № 226).

Розглянемо основні особливості обліку зелених насаджень:

проведення їх інвентаризації раз на п'ять років;

інвентаризацію виконує, як правило, бюро технічної інвентаризації (за договором з підприємством) або інші фахівці в галузі інвентаризації;

за матеріалами інвентаризації складається паспорт об'єкта зеленого господарства (за формою додатка 1 до Інструкції № 226), до якого додаються інвентаризаційний план і робочий щоденник обліку зелених насаджень (за формою додатка 2 до Інструкції № 226);

копія паспорта передається до виконавчих органів місцевих рад для складання реєстру зелених насаджень;

оскільки під час проведення інвентаризації визначається вартість зелених насаджень, ці паспорти є підставою для записів у бухгалтерському обліку (наприклад, для переоцінки);
під час проведення наступної інвентаризації паспорт поновлюється.

Як вже зазначено, роботи з благоустрою території є будівельними й належать до капітального або поточного ремонту будівлі. Це насамперед означає, що такі роботи слід оформляти первинними документами, що застосовуються в будівництві (затверджено наказом Держкомстату України, Держбуду України про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві від 21.06.2002 р. № 237/5, які складаються щомісяця:

типовою формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт»;

типовою формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт».

Форма № КБ-2в обов'язково застосовується в тому випадку, якщо роботи виконуються із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної форми власності, форма № КБ-3 – у всіх випадках. Правда, є один виняток – складання цих форм не є обов'язковим, якщо виконуються роботи з поточного ремонту господарським способом.

По закінченні ремонту, реконструкції, модернізації (робіт із благоустрою території) складається Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма № ОЗ-2) – в одному примірнику, якщо ремонт проводився господарським способом, і у двох примірниках при підрядному способі. В останньому випадку другий примірник передають підрядній організації.

До переліку робіт із благоустрою можуть включатися також окремі операції, які не належать до будівельних робіт. Наприклад, біля входу в будівлю, на прилеглій території можуть розміщуватися підвісні квіткові вази, діжки з деревцями, квітами, скульптурні композиції тощо. Ці предмети є окремими самостійними об'єктами обліку, тому кожний з них оформляється окремим первинним документом.

Під час придбання зазначених предметів від постачальника підприємство отримує накладну і податкову накладну (якщо постачальника зареєстровано як платника ПДВ). Надалі при введенні цих предметів в експлуатацію оформляються такі документи, що залежать від балансового статусу предмета:

якщо предмет є об'єктом основних засобів (у тому числі малоцінним необоротним матеріальним активом) – Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1), на підставі якого оформляється Інвентарна картка обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6);

якщо предмет є малоцінним і швидкозношуваним – акт довільної форми, що повинен містити всі обов'язкові реквізити первинного документа, передбачені п. 2 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) (назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст і обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції).

Благоустроєну територію слід також утримувати й обслуговувати. Усі витрати на утримання й обслуговування документуються в загальновстановленому порядку – накладними, актами. Деякі труднощі можуть виникнути при розмежуванні витрат на упорядкування зелених насаджень: які з них відносяться до ремонтів, а які – до утримання й обслуговування. У цьому зв'язку зазначимо, що перелік витрат на ремонт наводиться в розділі 13 Правил № 105, а витрат на утримання й обслуговування – у розділі 9 цих Правил.

Благоустроєна територія є складним об'єктом, тобто таким, що складається з декількох (безлічі) відносно самостійних, наприклад: двох газонів, трьох клумб, п'яти дерев (ялинок), під'їзного шляху, тротуарів, скульптурної композиції, десяти підвісних квіткових ваз, трьох діжок з деревцями. Розглянемо, як їх обліковувати.

Згідно з п. 4 ПБО 7 об'єкт основних засобів – це:

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;

інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний термін корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. Із цього випливає, що підприємство вправі самостійно визначитися, яким чином обліковувати зазначені об'єкти:

як один об'єкт «Прилегла територія»;

усі об'єкти окремо – «Газон № 1», «Газон № 2», «Клумби № 1» тощо;

як кілька однотипних об'єктів – «Зелені насадження» (клумби, газони, дерева), «Дороги» (під'їзні шляхи, тротуари), «Скульптурна композиція» і т. д.;

як один об'єкт «Будівля підприємства». У цьому випадку первісна вартість усіх об'єктів прилеглої території включається до первісної вартості будівлі.

Облік за варіантом «Будівля підприємства»

Якщо зазначені об'єкти враховуються за таким варіантом, усі витрати на ремонти прилеглої території, а також витрати на її утримання відносять на витрати поточного періоду (п. 15 ПБО 7) – бухгалтерським проведенням Дт 91, 92, 93, 94 тощо Кт 20, 63, 66, 65 тощо.

Витрати на модернізацію, модифікацію, добудування, дообладнування, реконструкцію тощо прилеглої території збільшують первісну вартість об'єкта «Будівля підприємства» – бухгалтерським проведенням Дт 15 Кт 20, 63, 66, 65 тощо, а потім Дт 10 Кт 15. Щоправда, у цьому випадку окремі об'єкти доведеться врахувати все-таки окремо. У нашому прикладі це стосується таких умовно самостійних об'єктів, як скульптурна композиція, квіткові вази, діжки з деревцями. Кожен з цих об'єктів оцінюється на предмет відповідності критеріям визнання об'єктом основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів або малоцінних і швидкозношуваних активів. І за отриманим результатом оцінювання кожний об'єкт відображають відповідним чином в обліку – як об'єкт основних засобів, необоротний малоцінний або малоцінний і швидкозношуваний актив (в останньому випадку бухгалтерські проведення: Дт 22 Кт 63 тощо – при придбанні; Дт 91, 92, 93, 94 тощо Кт 22 – при переданні в експлуатацію).

Облік за варіантом «Прилегла територія»

По суті, у такому самому порядку враховуватимуться витрати на облаштування прилеглої території в тому випадку, якщо її буде виділено в окремий об'єкт обліку «Прилегла територія». Вартість ремонтів і утримання відноситься на витрати, вартість реконструкції збільшує первісну вартість «Прилеглої території» (враховується на субрахунку 103 «Будинки та споруди»), а вартість окремих умовно самостійних елементів ураховується як відповідний актив. Бухгалтерські проведення в цьому разі аналогічні наведеним вище.

Облік за варіантом пооб'єктного обліку

Якщо підприємство обере пооб'єктний облік кожного елемента, слід робити так, як зазначено вище: кожний з об'єктів оцінюється на предмет відповідності критеріям визнання відповідним активом і відображається в обліку. Бухгалтерські проведення у такому випадку також аналогічні наведеним вище.

Податковий облік

Статтею 36 Закону України Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 р. № 2807-IV передбачено, що за рахунок коштів підприємств, установ та організацій здійснюється фінансування заходів, спрямованих на благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування, а також на усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою та наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об'єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.

У податковому обліку підприємства відображення будь-яких витрат можливе лише за умови, що їх здійснення пов'язано з веденням господарської діяльності. Нагадаємо, що згідно з п. 1.32 ст. 1 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) господарська діяльність – це будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Оскільки благоустрій – поняття досить широке, для того щоб з'ясувати зв'язок здійснених витрат на благоустрій з веденням господарської діяльності підприємством і правильно відобразити в податковому обліку такі витрати, потрібно визначити, про який саме елемент благоустрою йдеться, та його призначення.

Статтею 21 Закону № 2807-IV визначено такий перелік елементів благоустрою:
покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;
будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
засоби та обладнання зовнішнього освітлення і зовнішньої реклами;
технічні засоби регулювання дорожнього руху;
будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
комплекси та об'єкти монументального мистецтва;
обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;
малі архітектурні форми (за текстом – МАФ);
інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

У випадку якщо витрати понесені підприємством на благоустрій елемента, що є структурним компонентом будівлі чи споруди, яка обліковується як об'єкт основних фондів, у процесі будівництва об'єкта основних фондів або збільшують вартість капітального поліпшення землі, то зазначені витрати збільшують балансову вартість об'єкта групи 1 основних фондів у порядку, встановленому п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР, наприклад витрати на енерго– та водопостачання, облаштування під'їзних доріг до виробничих споруд.

До складу валових витрат підприємство має право включити протягом звітного періоду лише витрати на благоустрій, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Слід зазначити, що не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:
витрати бюджетів на будівництво й утримання споруд благоустрою і жилих будинків;
витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;
витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів.

Під терміном «невиробничі фонди» згідно з пп. 8.1.4 п. 8.1 ст. 8 Закону № 334/94-ВР розуміють капітальні активи, які не використовуються у господарській діяльності платника податку.
При цьому крім суми вартості придбання невиробничих фондів їх первісну вартість формують транспортні та страхові платежі, інші витрати, понесені у зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого ПДВ (у разі коли платника податку на прибуток зареєстровано платником ПДВ), а також зарплата працівників, які були зайняті на виготовленні та ремонті таких невиробничих фондів.

Якщо підприємство здійснює витрати на благоустрій, елементи якого не є структурним компонентом об'єкта основних фондів, то в більшості випадків такі витрати здійснюються за рахунок власних коштів підприємства. Винятком можуть бути витрати на благоустрій, які понесені у зв'язку з проведенням власної господарської діяльності підприємством або є необхідною умовою її проведення, що підтверджено відповідними документами (висновки експерта, технічна документація тощо). У такому разі витрати на благоустрій вартістю понад 1000 грн. з терміном використання понад 1 рік підлягають амортизації у складі основних фондів групи 3; витрати, вартість яких становить менше 1000 грн., включаються до складу валових витрат.

Наприклад, якщо підприємство здійснює витрати за дольовою участю в реконструкції міста на благоустрій прибудинкової території біля офісу, то такі витрати не пов'язані безпосередньо з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, до того ж прибудинкова територія не належить до власності підприємства та не орендується. Такі витрати можуть бути відображені в податковому обліку підприємства згідно з нормами пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334/94-ВР лише в розмірі, що перевищує 2%, але не більше 5% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року як сума коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій.

Наприклад, якщо підприємство, яке є закладом громадського харчування, здійснило витрати на придбання квітів у діжках для банкетного залу або для декорування літньої площадки, то такі витрати можуть бути включеними до складу валових витрат на підставі пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334/94-ВР як такі, що пов'язані з продажем продукції (робіт, послуг).

У будь-якому випадку слід пам'ятати, що обов'язок документального підтвердження зв'язку понесених витрат з господарською діяльністю покладається на підприємство.

Звертаємо увагу, що витрати на благоустрій території навколо офісу (устрій газонів, тротуарів, зовнішнього освітлення) у виробничого підприємства не відображаються в податковому обліку відповідно до вимог пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334/94-ВР.


«Вісник податкової служби України»
Real Estate Development Group

Каталог объектов

Отель на Французком бул. Отель на Французком бул.
Ориентир: г. Одесса, Французский бульвар
Строение: 2 100 кв.м.
Зем. участок: 1 га

Подробнее

ЖК «Белый Парус»  пентхаус ЖК «Белый Парус» пентхаус
квартира, пентхаус
Месторасположение: ул. Литературная 1-А
Ориентир: Приморский район / 8-я ст. Б. Фонтана
Площадь: 208,4 м.кв.

Подробнее

Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7,  участок 9.4 сотки. Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Подробнее

Гранитный карьер Гранитный карьер
Ориентир: Николаевская обл.
Карьерное поле: 23 га
Запасы: 2 490 000 куб.м

Подробнее