Главная  /  Информация  /  Аналитика  /  Податковий облік тимчасових споруд, отриманих в оперативну оренду (лізинг)

Податковий облік тимчасових споруд, отриманих в оперативну оренду (лізинг)

У господарській діяльності підприємств існує практика отримання за договором оперативного лізингу об'єктів основних фондів в розібраному вигляді. Підприємство несе витрати, пов'язані з приведенням цього об'єкта до стану, придатного для використання у господарській діяльності, а також витрати, пов'язані з розбиранням об'єкта оперативного лізингу при поверненні цього об'єкта орендодавцю. Але може виникнути ситуація, коли строк користування об'єктом продовжується. Розглянемо порядок податкового обліку тимчасових споруд, отриманих в оперативну оренду (лізинг), та порядок податкового обліку зазначених об'єктів, строк використання яких продовжено орендарем.

Відповідно до пп. 1.18.1 п. 1.18 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) під терміном «оперативний лізинг (оренда)» слід розуміти господарську операцію фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передачу орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно зі ст. 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачено фінансовим лізингом (орендою).

Відповідно до пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону № 334/94-ВР основними фондами є матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн. і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

При цьому договором оперативного лізингу, укладеним платником податку з орендодавцем, передбачено, що платник податку отримує об'єкт лізингу строком до 12 місяців, тобто не передбачає його для використання у власній господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію.

Господарською діяльністю згідно з п. 1.32 ст. 1 Закону № 334/94-ВР є будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Підпунктом 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334/94-ВР, зокрема, визначено, що до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці.

Таким чином, якщо відповідно до договору оперативного лізингу платник податку не передбачає використання об'єкта оперативного лізингу в господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів, а заходи, здійснені при приведенні отриманого об'єкта до стану, придатного для використання у господарській діяльності (а також подальше розбирання цього об'єкта), безпосередньо пов'язані з веденням господарської діяльності цього платника податку, то витрати, понесені при проведенні таких заходів (підготовка майданчика під розміщення об'єкта, облаштування фундаменту, підтягування електричних мереж, забезпечення водопостачанням, монтаж збірних конструкцій та розбирання об'єкта) враховуються у складі валових витрат відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334/94-ВР.

Щодо сум орендної плати, нарахованої за користування об'єктом оперативного лізингу, то пп. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 Закону № 334/94-ВР, зокрема, встановлено, що передання майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

Відповідно до статей 763 та 764 Цивільного кодексу договір найму (оренди) укладається на строк, установлений договором. Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.
Таким чином, для продовження строку дії договору оренди платник податку – орендар або продовжує користуватися майном без заперечень з боку орендодавця, або змінює умови договору. Продовження строку дії договору призводить до використання об'єкту лізингу в господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію.

Підпунктом 8.4.2 п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР визначено, що у разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних фондів платником податку для власних виробничих потреб балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних фондів, які мають інші джерела фінансування, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований як платник податку на додану вартість.

При цьому до групи 1 основних фондів належать будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі (пп. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону № 334/94-ВР).

Тобто якщо після зміни умов договору оперативного лізингу об'єкт лізингу призначається платником податку для подальшого користування протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію, платник податку формує з витрат, пов'язаних із підготовкою об'єкта лізингу для використання та введення його в експлуатацію, балансову вартість такого об'єкта із накопиченням зазначених витрат для подальшої його амортизації, оскільки відповідно до пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону № 334/94-ВР витрати на виготовлення основних фондів підлягають амортизації.

При цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди), за якою він обліковується на балансі орендодавця, оскільки ним було здійснено витрати лише на монтаж об'єкта лізингу.

Марина Тарнавська Старший державний ревізор-інспектор відділу адміністрування платежів управління податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України

«Вісник податкової служби України»Real Estate Development Group

Каталог объектов

Отель на Французком бул. Отель на Французком бул.
Ориентир: г. Одесса, Французский бульвар
Строение: 2 100 кв.м.
Зем. участок: 1 га

Подробнее

ЖК «Белый Парус»  пентхаус ЖК «Белый Парус» пентхаус
квартира, пентхаус
Месторасположение: ул. Литературная 1-А
Ориентир: Приморский район / 8-я ст. Б. Фонтана
Площадь: 208,4 м.кв.

Подробнее

Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7,  участок 9.4 сотки. Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Подробнее

Гранитный карьер Гранитный карьер
Ориентир: Николаевская обл.
Карьерное поле: 23 га
Запасы: 2 490 000 куб.м

Подробнее