Главная  /  Информация  /  Аналитика  /  Оренда земельного паю

Оренда земельного паю

Право на земельний пай

Паювання земель сільськогосподарськими підприємствами, які набули права колективної власності на землю, здійснюється відповідно до Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.95 р. № 720/95 (далі – Указ № 720). При паюванні земель визначається розмір земельної частки (паю) у колективній власності на землю на кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, без виділення земельних ділянок на місцевості (ст. 1 Указу № 720). На земельний пай мають право члени колективного сільськогосподарського підприємства та пенсіонери, які раніше працювали на цьому підприємстві та вийшли на пенсію (ст. 2 Указу № 720). Право на земельний пай підтверджується сертифікатом, в якому зазначаються розміри та вартість паю. Видача та реєстрація цих сертифікатів здійснюється районною державною адміністрацією. Сертифікати на право на земельний пай, які одержали громадяни, вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельного паю в натурі (на місцевості) (п. 17 Перехідних положень Земельного кодексу України (далі – ЗК)). На підставі цих сертифікатів власникам земельних паїв виділяються земельні ділянки на місцевості та видаються державні акти на право власності на землю (ст. 6 Указу № 720).

Договір оренди земельного паю

Одержавши право на земельний пай, члени колективних сільськогосподарських підприємств можуть вільно виходити з цих підприємств із земельним паєм і формувати підприємства приватної власності (ст. 1 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 03.12.99 р. № 1529/99, далі – Указ № 1529). Своє право на земельний пай фізичні особи можуть реалізувати шляхом надання його в оренду. Статтею 1 Указу № 1529 встановлено обов'язкове укладення договорів оренди земельних паїв між підприємствами, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та власниками цих паїв з виплатою орендної плати у натуральній або грошовій формах.

Відповідно до статті 290 Господарського кодексу України договір оренди земельної ділянки укладається в письмовій формі, посвідчується нотаріально та підлягає реєстрації. Разом з тим частиною шостою статті 93 ЗК визначено, що відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються спеціальним Законом України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV (далі – Закон № 161). Статтею 14 зазначеного Закону встановлено, що договір оренди землі укладається в письмовій формі та за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально.

При укладанні договору між підприємствами, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та громадянами – власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) застосовується типова форма договору оренди земельної частки (паю), затверджена наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17.01.2000 р. № 5 (далі – типова форма договору № 5). Якщо земельна ділянка виділяється в натурі на основі земельної частки (паю), то зобов'язання сторін за цим договором припиняються (п. 2.3 типової форми договору № 5). Розмір орендної плати на рік визначається в пункті 2.2 договору, форма розрахунку плати за оренду земельного паю наводиться в додатку до договору оренди земельної частки (паю).

Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації (ст. 18 Закону № 161).

Орендна плата за земельний пай

Орендна плата за землю може встановлюватись у грошовій, натуральній і відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. У договорі оренди сторони можуть обумовити поєднання різних форм орендної плати (ст. 22 Закону № 161). Розмір орендної плати за земельні паї встановлюється відповідно до статті 1 Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 р. № 92/2002 (далі – Указ № 92).

Ціна питання

«...шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 1,5 відсотка визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.»

(ст. 1 Указу № 92)

У разі коли договором оренди встановлено натуральну чи відробіткову форму орендної плати за земельний пай, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 672 ці обсяги слід перерахувати в грошову форму (далі – Постанова № 672).
Із документа

«...перерахунок обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову проводиться виходячи з фактичної собівартості визначених договором видів продукції, робіт (послуг), яка склалася в господарстві за минулий рік...»

(Постанова № 672)

Крім того, розмір орендної плати за землю обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди (ст. 21 Закону № 161).

Отже, орендна плата за земельний пай підлягає індексації відповідно до рівня інфляції на дату її виплати.

Податковий облік

Дохід від надання в оренду нерухомості, яка знаходиться на території України, включається до оподатковуваного доходу (пп. «е» п. 1.3 Закону № 889). Відповідальними за нарахування, утримання та сплату до бюджету податку з доходів є податкові агенти, які визначені пунктом 1.15 Закону № 889.

Із документа

«Податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу, встановленої законодавством з питань оренди землі.»

(пп. 9.1.1 Закону № 889)

Таким чином, якщо юридична особа уклала договір оренди земельного паю з фізичною особою, то така юридична особа – орендар є податковим агентом щодо нарахування та утримання податку з доходів у вигляді орендної плати. Дохід у вигляді орендної плати за договором оренди земельного паю кінцево оподатковується при його виплаті за рахунок платника податку (пп. 9.1.5 Закону № 889) та за ставкою 15 % (у 2007 році).

При нарахуванні доходу в будь-якій негрошовій формі об'єкт оподаткування визначається як вартість такого нарахування, обчислена за звичайними цінами із застосуванням коефіцієнта 1,17647, розрахованого відповідно до пункту 3.4 Закону № 889. У разі виплати оподатковуваного доходу в негрошовій формі до бюджету сплачується податок з доходів протягом банківського дня, наступного за днем його виплати (пп. 8.1.4 Закону № 889).

Необхідно звернути увагу, що коли договором оренди земельного паю встановлено натуральну форму оплати, обсяги якої перераховуються в грошову виходячи з фактичної собівартості продукції, зазначеної в договорі, то для цілей оподаткування податком з доходів застосовуються норми Закону № 889. Тобто вартість цієї продукції у грошовій формі перераховується за звичайними цінами.

Якщо сільськогосподарське підприємство, що нараховує дохід у негрошовій формі, є платником податку на прибуток на загальних підставах, то до складу його валових витрат включається сума орендної плати, обчислена згідно з пунктом 3.4 Закону № 889 із застосуванням натурального коефіцієнта.

Щодо ПДВ, то слід зазначити, що в разі поставки товарів чи послуг у межах бартерних операцій база оподаткування ПДВ визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни (п. 4.2 Закону про ПДВ).

Отже, за операцією поставки продукції сільського господарства в рахунок орендної плати за оренду земельного паю база оподаткування ПДВ визначається на рівні звичайної ціни.
У разі коли на підприємстві створено комісію для визначення звичайних цін на продукцію, то для встановлення їх рівня комісія повинна керуватися нормами пункту 1.20 Закону про прибуток.

Любов Тетянич, «ГоловБух»Real Estate Development Group

Каталог объектов

Отель на Французком бул. Отель на Французком бул.
Ориентир: г. Одесса, Французский бульвар
Строение: 2 100 кв.м.
Зем. участок: 1 га

Подробнее

ЖК «Белый Парус»  пентхаус ЖК «Белый Парус» пентхаус
квартира, пентхаус
Месторасположение: ул. Литературная 1-А
Ориентир: Приморский район / 8-я ст. Б. Фонтана
Площадь: 208,4 м.кв.

Подробнее

Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7,  участок 9.4 сотки. Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Подробнее

Гранитный карьер Гранитный карьер
Ориентир: Николаевская обл.
Карьерное поле: 23 га
Запасы: 2 490 000 куб.м

Подробнее