Главная  /  Информация  /  Аналитика  /  Визначення розміру шкоди за неправомірне використання земельних ділянок

Визначення розміру шкоди за неправомірне використання земельних ділянок

До земельних належать відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею, які регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України від 25.10.2001 р. № 2768-III (зі змінами та доповненнями, за текстом – Земельний кодекс), а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування й органи державної влади.

Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї).

Віднесення земель до тієї чи іншої категорії, а також зміна цільового призначення земель здійснюються на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями.

Чинним законодавством визначено, що земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності.

Земельним законодавством встановлено певні вимоги до власників земельних ділянок і землекористувачів, які, зокрема, зобов'язані забезпечувати їх використання за цільовим призначенням.

Відповідно до ст. 211 Земельного кодексу за порушення земельного законодавства (визначені цією статтею) громадяни й юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, зокрема за самовільне зайняття земельних ділянок, псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами; невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням; самовільне відхилення від проектів землеустрою тощо.

З моменту прийняття Земельного кодексу законодавчо не було визначено порядок визначення шкоди, що виникає після порушень, встановлених ст. 211 цього Кодексу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. № 963 затверджено Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу (за текстом – Методика), спрямовану на визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним особам, на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу.

Розмір шкоди визначається окремо за кожним із зазначених правопорушень.

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу, проводиться інспекціями Мінприроди України або Державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель та її територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, – територіальними органами Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок, проведених відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р. № 1619 «Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів».

Кошти, отримані в результаті відшкодування шкоди, заподіяної державі, територіальній громаді, юридичній чи фізичній особі внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу, розподіляються відповідно до порядку, затвердженого Держземагентством України за погодженням з Мінфіном, Мінекономіки та Мінприроди України.

Крім того, Методикою визначено (за відповідними формулами) розмір шкоди, заподіяної внаслідок: самовільного зайняття земельної ділянки – для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови); використання земельної ділянки не за цільовим призначенням – для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови); зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу.

Методикою у відповідних додатках встановлено середньорічний дохід від використання земель за цільовим призначенням; перелік територій, що належать до морського узбережжя; перелік районів та міст обласного значення, що належать до гірських та передгірних; коефіцієнти функціонального використання земель; середньорічний дохід від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення; коефіцієнти, що застосовуються до населених пунктів обласного значення, міст Києва та Севастополя; коефіцієнти, що застосовуються до населених пунктів, віднесених до курортних; середньорічний додатковий дохід, отриманий внаслідок фактичного використання земельних ділянок не за цільовим призначенням; коефіцієнти, що застосовуються для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельних ділянок не за цільовим призначенням; коефіцієнти, що застосовуються для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельних ділянок; нормативні втрати від знищення грунтового покриву (родючого шару грунту).

Слід зазначити, що згідно з вимогами Методики розмір шкоди не включає витрати на: знесення будинків, будівель і споруд, які самочинно збудовані чи будуються на самовільно зайнятих земельних ділянках чи на земельних ділянках, не відведених в установленому порядку на цю мету; приведення земельних ділянок у стан, придатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням; проведення рекультивації порушених земель.

Отже, Методика застосовується для визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним особам, на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу.

Віктор Фінашко, головний державний податковий ревізор-інспектор відділу методології місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) ДПА України

Вісник податкової служби України


Real Estate Development Group

Каталог объектов

Отель на Французком бул. Отель на Французком бул.
Ориентир: г. Одесса, Французский бульвар
Строение: 2 100 кв.м.
Зем. участок: 1 га

Подробнее

ЖК «Белый Парус»  пентхаус ЖК «Белый Парус» пентхаус
квартира, пентхаус
Месторасположение: ул. Литературная 1-А
Ориентир: Приморский район / 8-я ст. Б. Фонтана
Площадь: 208,4 м.кв.

Подробнее

Гранитный карьер Гранитный карьер
Ориентир: Николаевская обл.
Карьерное поле: 23 га
Запасы: 2 490 000 куб.м

Подробнее

Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7,  участок 9.4 сотки. Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Сосновый берег ( Золотые ключи ), ул. 1-я Ореховая 7, участок 9.4 сотки.
Подробнее